Services

Specializing in forwarding services, currently company ILIOR Ltd. cooperates with more than 100 Latvian and foreign transport companies.

We offer following range of cargo transportation services:

  • Preliminary contact with the supplier of the client – coordination of specific information, necessary for execution of cargo transportation, such as: date of availability of the cargo for transportation, specification of size, type of packaging and weight of the cargo, as well as shipping documentation;
  • Informing the client on shipping specification received from the client’s supplier, agreeing upon the mode of transport, the route, the price and terms of transportation;
  • Reception of confirmation and application for transportation services from the client;
  • Presentation of the vehicle at the warehouse (sea port, airport) of the client’s supplier;
  • Processing of documents necessary for export of goods from the country of the client’s supplier;
  • Monitoring of the vehicle during transportation;
  • Cargo delivery to the customs terminal, specified by the client, as well as further transfer of the cargo at the warehouse of the client

In addition our specialists will analyze the offers from the transport companies. Such analysis will include the correlation between the prices and the quality of offered transport services, reliability of transportation, transit time of delivery of the cargo and possibility of timely presentation of the vehicle for loading. All the above stated allows us to make our clients the best offer available on the market.

 

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”