AliExpress Ozon Kaspi

AliExpress TMall Russia, OZON, Kaspi

 

AliExpress TMall Russia is a new young and promising AliExpress project on the Russian market. The current number of listed products on the platform is 1.5 million, and the number of buyers has grown up to 2.5 million in a year.

The OZON e-commerce platform is among the top three main marketplaces in Russia. Trading volumes on the site are 500,000 orders per day. This is the largest platform for electronic equipment. In the first half of 2020, the demand of Russians for online purchases increased several times.

Kaspi is the largest e-commerce platform in Kazakhstan established by the largest bank in Kazakhstan. Since 2019, Kaspi has started to implement transnational projects and entered the international market. The gross value of the listed products in the first half of 2020 was 700 million USD.

 

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”