"B2B" and "B2C"

There are three basic principles in logistics the online stores:

  • The specialists of “ILIOR” know perfect postal and courier market of the EU and the CIS to offer clients the most efficient delivery options;
  • The specialists of “ILIOR” present locally in the countries where the Internet trade (even through a network of distributors and partners);
  • The specialists of “ILIOR” offer customers the best IT solution to support Internet business and integration with logistics operator.

In the face of the company “ILIOR” you will get:

  • Express delivery around the world, to the farthest distance, and at the best rates to date;
  • Network postomaty in the EU and CIS countries;
  • Solutions for the return of goods from customers;
  • Cross-docking services. Particularly relevant in Europe (where you'll need fiscal agents for payment of VAT) and in Russia (if you require a single supplier).
Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”