Comprehensive warehousing service

Company ILIOR provides clients with comprehensive services (fulfillment) online stores. 

Service warehouse service includes:
 • Unloading/loading and receiving of goods
 • Overloading of vehicles
 • Re-packaging and sorting of goods
 • Responsible storage of goods in our warehouse class A/b
 • The markings on request
 • Customs clearance of goods
Service fulfillment includes:
 • Integration software vendor
 • Processing of incoming orders
 • Picking and packing of goods
 • Organization of delivery to the end user (transfer of goods to the transport company, courier delivery services pickup)
 • Monitoring of the cargo and related documents
 • Processing of returns and claims from end users
 • Reception and allocation of payments (called a wallet)
 • Accounting services – data exchange the purchased goods for accounting
 • Set standards for internal workflow to optimize time on accounting

Fulfillment of the online store will allow you save on rent warehouse space, hire additional staff, and will greatly simplify the work of the online store, providing you a minimal part in all logistics processes.

 
Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”