AliExpress Ozon Kaspi

Air transport

Company ILIOR Ltd. provides the customers with highly efficient, in terms of cost and delivery time, air transportation services from any part of the world to Russian Federation and in the opposite direction. We have cargo agents in Riga (RIX) and Frankfurt (FRA) airports. Riga Airport has limited ability of receiving bulk cargoes. Therefore, few years ago our company has developed and successfully introduced the multimodal logistics scheme, which allows making optimum decision on delivery of cargo of our USA and South-East Asia clients to the Baltic States and Russian Federation.

Frankfurt Airport is the largest hub connecting various continents. This allows carrying out timely deliveries to any part of the world. The small cargoes are delivered to Riga Airport using the best transport routes, whereas the large sized cargoes are delivered to Frankfurt Airport. Our company will deliver the large sized cargo to Riga from Frankfurt Airport in 2-3 days. In 2-3 more days the cargo will already be in Russian Federation. We also offer cargo delivery to Moscow Airport (SVO) or Saint-Petersburg Airport (LED).

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”