AliExpress Ozon Kaspi

Multimodal transportations

Our Company has a possibility to offer wider range of multimodal transportations than it had been mentioned above. Use of various modes of transport gives us a possibility to choose the most suitable type of transportation for our client. This becomes more important when it comes to the best offer to our clients in terms of price and quality of the services and the possibility to control cargo movement schedule. For example: a client needs to deliver the cargo from the Central Europe to Russian Federation: Ural, its Northern or Far Eastern part. At first our company will present the vehicle for loading at the client’s supplier’s premises, and then the cargo may be delivered by means of sea transport to one of the Baltic ports. After that the cargo will be delivered to the client by means of railway transport. Professional staff of the company allows executing control over the whole process of multimodal transportation, including monitoring of cargo movement and proper processing of necessary documents at every stage of the process of transportation.

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”