Kravu marķējums

Kravu marķēšana ir neatņemama kravu pārvadāšanas procesa daļa. Marķēšanas mērķis ir tas, lai pilnīgi raksturotu nosūtāmo kravu. Tas nozīme, atkarībā no pārvadājamās kravas veida uz iepakojuma tiek uzliktas zemāk norādītās manipulēšanas zīmes, pamata, papildus un informācijas uzraksti. Krievijā marķēšana un etiķešu uzlikšana uz kravu iepakojuma tiek veikta saskaņā ar Kravu marķēšanas starptautisko standartu, kurš ir spēkā no 1998.gada janvāra.

Беречь от солнечных лучей Sargāt no saules stariem Беречь от влаги Sargāt no mitruma
Беречь от излучения Sargāt no starojuma Защищать от радиоактивных источников Aizsargāt no radioaktīviem avotiem
Хрупкое. Осторожно Trausls. Uzmanīgi Скоропортящийся груз Ātri bojājušā krava
Ограничение температуры Temperatūras ierobežojums Верх Augša
Центр тяжести Smaguma centrs Тропическая упаковка Tropisks iepakojums
Открывать здесь Atvērt šeit Поднимать непосредственно за груз Pacelt tieši aiz kravas
Не катить Neripināt Здесь поднимать тележкой запрещается Šeit pacelt ar ratiņiem aizliegts
Крюками не брать Ar āķiem neņemt Место упаковки Iepakojuma vieta
Герметичная упаковка Hermētisks iepakojums Штабелировать запрещается Kraut virsū aizliegts
Штабелирование ограничено Kraušana ir ierobežota Предел по количеству ярусов в штабеле ierobežojums pēc kārtu skaita krautnē
Зажимать здесь Iespiest šeit Не зажимать Neiespiest
Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”