Ritošā sastāva klasifikācija

 Puspiekabe (Eirotreilers, Megatreilers)

Visizplatītākais kravas kastes tips. Derīgs lielākās kravu daļas pārvadāšanai. Tenta iekārtojums ļauj veikt iekraušanu gan no augšas, gan no sāniem.

Iekšējais garums: 13,62 m
Iekšējais platums: 2,46/2,48 m
Iekšējais augstums: 2,68-2,98/2, 70-3,00 м
Ietilpība: 22-33 eiropaletes (eiropaliktņi)
Celtspēja: 18-22 tonnas
Lietderīgais tilpums: 60-92 m3

 

 "Autosakabe" (Autovilciens ar piekabi)

Automobīlis ar kravas kasti uz vienas rampas + piekabe. Priekšrocības: ātra iekraušana (izkraušana) un liels lietderīgais tilpums. Trūkums: neder garu kravu pārvadāšanai.

Iekšējais garums: 6-7 + 6-8,5
Iekšējais platums: 2,40-2,42/2,42-2,52 m
Iekšējais augstums: 2,30-2,50/2,90-2,80 m
Ietilpība: 34-44 eiropaletes (eiropaliktņi)
Celtspēja: 16-18 tonnas
Lietderīgais tilpums: 60-120 m3

 

 Refrižerators (Treilers ar termoiekārtu)

Puspiekabe - ledusskapis (refrižerators). Derīgs lielākās ātri bojājušos produktu un kravu daļu pārvadāšanai ar speciālajiem glabāšanas noteikumiem: no +25`С līdz - 25`С . Ekspluatācijā ir dārgāks par 5-25%.

Iekšējais garums: 13,36 m
Iekšējais platums: 2,49 m
Iekšējais augstums: 2,60 m
Ietilpība: 24-33 eiropaletes (eiropaliktņi)
Celtspēja: 12-22 tonnas
Lietderīgais tilpums: 60-92 m3

 

 Autovilciens ar puspiekabi / Autovilciens ar puspiekabi (izoterm)

Visizplatītākais kravas kastes tips. Derīgs lielākās kravu daļas pārvadāšanai. Spēj uzturēt noteikto temperatūru ilgu laiku. Tenta iekārtojums ļauj veikt iekraušanu gan no augšas, gan no sāniem. Var būt izotermisks.

Iekšējais garums: 13,35/13,62 m
Iekšējais platums: 2,43/2,48 m
Iekšējais augstums: 2,57/2,70 m
Ietilpība: 33 eiropaletes (eiropaliktņi)
Celtspēja: 18-22 tonnas

 

 Atklāta platforma (konteineru pārvadājumiem)

Tiek izmantota ārējo laika ietekmēm izturīgo kravu pārvadāšanai. Var tikt izmantota negabarīta iekārtu transportēšanai. Ieiet divi 20’ konteineri vai viens 40’ konteiners.

Celtspēja: 15-20 tonnas

 

 Atklāta bortu platforma

Tiek izmantota ārējo laika ietekmēm izturīgo kravu pārvadāšanai.

Celtspēja: 3-22 tonnas

 

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”