Svētku dienas Eiropā un Krievijā

VALSTS SVĒTKI KRIEVIJĀ
1 - 2 janvāris
 
Jaungada dienas
7.janvāris
 
Ziemassvētki
23.februāris
 
Tēvzemes aizstāvja Diena
 
8.marta
 
Starptautiskā sieviešu diena
1 – 2.maijs
 
Pavasara un darba svētki
9.maijs
 
Uzvaras diena
12.jūnijs
 
Krievijas neatkarības diena
4.novembris
 
Tautas vienības diena
 

VALSTS SVĒTKI VĀCIJĀ

1.janvāris Jaungada diena*


12-13.aprīlis (mainīgs datums) Katoļu Lieldienas*

 

1.maijs Darba svētki (Darba diena) *

3.oktobris
Vācijas vienības diena*


25.decembris Ziemassvētki*


26.decembris
Svētā Stefana diena*

VALSTS SVĒTKI AUSTRIJĀ

1.janvaris
Jaungada diena*


6.janvāris Dieva parādība (Dieva Kristības, trīs Karaļu - Pareģu diena, Epifānija)


12.aprīlis (mainīgs datums) Lieldienas*


1.maijs
Darba svētki (Darba diena) *

10.aprīlis (mainīgs datums) Svētā Gara diena

26.oktobris
Austrijas Republikas nacionālie svētki*

1.novembris
Visu svēto diena*


8.decembris

Diena,kad pēc Bībeles teksta Jaunava Marija kļuva grūta no Svētā Gara


25.decembris
Ziemassvētki*


26.decembris
Svētā Stefana diena*


VALSTS SVĒTKI LIELBRITĀNIJĀ

1.janvaris
Jaungada diena*


10-12.aprīlis (mainīgs datums) Lieldienas*

25.decembris
Ziemassvētki*


VALSTS SVĒTKI SPĀNIJĀ

1.janvaris
Jaungada diena*


6.janvāris
Burvju karaļu diena*

12.aprīlis (mainīgs datums) Lieldienas

 

1.maijs
Strādājošo diena*


15.augusts
Dieva Mātes debesbraukšana*

12.oktobris
Spaniādu diena, Svētās Jaunavas Pilāras svētki*

1.novembris
Visu svēto diena*


6.decembris
Spānijas konstitūcijas diena*

8.decembris

Diena,kad pēc Bībeles teksta Jaunava Marija kļuva grūta no Svētā Gara


25.decembris
Ziemassvētki*


VALSTS SVĒTKI ITĀLIJĀ

1.janvaris
Jaungada diena*


6.janvāris
Epifānija vai Befana*

12.aprīlis Lieldienas*


25.aprīlis Itālijas atbrīvošanas no fašisma diena*

1.maijs
Darba svētki (Darba diena) *

2.jūnijs
Itālijas Republikas proklamēšanas diena*

15.augusts Ferragosto*


1.novembris
Visu svēto diena*


25.decembris
Ziemassvētki*


VALSTS SVĒTKI ĶĪŅĀ

1.janvaris
Jaungada diena*


1.maijs
Darba svētki (Darba diena) *

 

VALSTS SVĒTKI LIETUVĀ

1.janvaris
Jaungada diena*

 

16.februāris
Lietuvas valsts atjaunošanas diena*


11.marts Lietuvas neatkarības atjaunošanas diena


12.aprīlis (mainīgs datums) Lieldienas


6.jūlijs
Lietuvas Valsts diena*

1.novembris
Visu svēto diena*


25.decembris
Ziemassvētki*

 

VALSTS SVĒTKI NIDERLANDĒ

1.janvaris
Jaungada diena*

 

12.aprīlis (mainīgs datums) Lieldienas

 

30.aprīlis
Karalienes dzimšanas diena *

1.maijs
Dieva debesbraukšana*

5.maijs
Nīderlandes atbrīvošanas diena*

Piecdesmitā diena pēc Lieldienām (Svētā Gara diena)
Католическая Пятидесятница (День Святого Духа)* Pentecost
Пятидесятница - т.е. пятидесятый день после праздника Пасхи

25.decembris
Ziemassvētki*


26.decembris
Svētā Stefana diena*


VALSTS SVĒTKI POLIJĀ

1.janvaris
Jaungada diena*


12.aprīlis (mainīgs datums) Lieldienas


3.maijs
Polijas konstitūcijas svētki

15.augusts
Polijas karaspēka svētki*

11.novembris
Polijas neatkarības nacionālie svētki*

25.decembris
Ziemassvētki*

 

VALSTS SVĒTKI FRANCIJĀ

1.janvaris
Jaungada diena*


12.aprīlis (mainīgs datums) Lieldienas


1.maijs
Darba svētki (Darba diena) *

8.maijs
Atbrīvošanas no fašisma diena*

Septītā svētdiena pēc Lieldienām
Svētā Gara diena


14.jūlijs
Bastīles ieņemšanas diena*

15.augusts
Marijas debesbraukšanas diena*


1.novembris
Visu svēto diena*


25.decembris
Ziemassvētki*

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”