Pakalpojumi

Mūsu specializācija – ekspedīcijas pakalpojumi. Šobrīd kompānija ILIOR sadarbojas ar vairāk nekā 100 Latvijas un ārzemju transporta kompānijām.

Mēs piedāvājam sekojošos pakalpojumus kravu piegādē:

  • Iepriekšējais kontakts ar Jūsu piegādātāju –nosūtīšanas informācijas atsevišķo momentu, kuri ir nepieciešami pārvadājuma veikšanai, saskaņošana, t.i. kravas gatavības datums, kravas izmēru, iepakojuma veida, svara un nosūtīšanas dokumentu precizēšana;
  • No nosūtītāja saņemtas informācijas paziņošana klientam, transporta veida, maršruta, pārvadājuma cenas un termiņu saskaņošana;
  • Apstiprinājuma un pieprasījuma saņemšana no klienta darbu veikšanai
  • Transportlīdzekļa nodrošināšana uz nosūtītāja noliktavu (osta, lidosta);
  • Nepieciešamo dokumentu noformēšana izvedot preci no nosūtītāja valsts;
  • Transportlīdzekļa kustības monitorings;
  • Kravas piegāde līdz Klienta norādītam muitas terminālam ar turpmāko kravas nodošanu Klienta noliktavā.

Pie tam mūsu darbinieki veiks transporta kompāniju piedāvājumu analīzi, atradīs Jums optimālo cenu, kvalitātes, pārvadājuma drošības, pārvadājuma tranzīta laika, operatīvas transportlīdzekļa padeves iekraušanai iespējas saskaņojumu. Tas dod iespēju sniegt mūsu klientiem labāko piedāvājumu tirgū.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”