AliExpress Ozon Kaspi

AliExpress Tmall Russia, OZON, Kaspi

AliExpress TMall Russia ir jauns un daudzsološs AliExpress projekts Krievijas tirgū. Pašreizējais platformas produktu daudzums ir 1,5 miljoni, un pircēju skaits gada laikā ir pieaudzis līdz 2,5 miljoniem.

OZON e-komercijas platforma ir Krievijas galveno tirgus vietu top trijniekā. Tirdzniecības apjoms vietnē ir 500 000 pasūtījumu dienā. Šī ir lielākā elektronisko iekārtu platforma. 2020. gada pirmajā pusē krievijas iedzīvotāju pieprasījums pēc pirkumiem tiešsaistē pieauga vairākas reizes.

Kaspi ir lielākā e-komercijas platforma Kazahstānā, kuru izveidojusi lielākā Kazahstānas banka. Kopš 2019. gada Kaspi ir sācis īstenot starptautiskus projektus un ienācis starptautiskajā tirgū. Izstādīto preču bruto vērtība 2020. gada pirmajā pusē bija USD 700 miljoni.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”