Jūras transports

Mūsu kompānija specializējas gan salikto, gan veselo kravu piegādes organizēšanā 20 un 40 pēdu konteineros. Kompānija piedāvā pastāvīgu iknedēļas servisu pēc tādiem maršrutiem kā Ķīna/Vjetnama/Indija/Koreja/ASV – Eiropa. Viens no pamatvirzieniem ir, Ķīna, kur serviss pastāvīgi uzlabojas gan cenas ziņā, gan kvalitātē. Iknedēļas serviss tiek piedāvāts no Ķīnas galvenajām ostām:

  • Šanhaja;
  • Honkonga;
  • Fučžou;
  • Tjanžiņa;
  • Jantjaņa;
  • Šenžeņa;
  • Ningba.

Tranzīta laiks ceļā sastāda 35-45 dienas no kuģa atiešanas no Ķīnas un līdz ierašanās brīdim uz Rīgas ostu vai jebkuru citu Baltijas ostu.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”