Kravu apdrošināšana

Mūsu kompānija piedāvā saviem klientiem kravu apdrošināšanu „ON LINE”, pateicoties tiešai saitei ar Eiropas apdrošināšanas kompāniju. Mums ir iespēja apdrošināt kravas un saņemt apdrošināšanas polises neizejot no biroja, līdz ar to ietaupot darba laiku un mūsu klientu finanšu līdzekļus.

Jūsu kravu apdrošināšanas noformēšanai mums ir nepieciešams saņemt no Jums transporta un komercdokumentus, kā arī Jūsu pieprasījumu. Pēc tam, kad Jūs apstiprinājāt apdrošināšanas likmi (atkarībā no kravas kustības maršruta), mēs organizējam apdrošināšanu un Jūs saņemat apdrošināšanas polisi, kā saucās „ON LINE”, t.i. pēc ļoti īsā laika, kurš ir nepieciešams tikai lai apdrošināšanas kompānija iereģistrētu Jūsu darījumu savā sistēmā.

Kā zināms, visi starptautiskie pārvadājumi obligāti tiek apdrošināti, bet tiek apdrošināta nevis pati krava, bet pārvadātāja atbildība, kura ir limitēta ar starptautiskajām normām. Tāpēc starptautiskajā praksē ir pieņemts papildus apdrošināt KRAVU uz pilnu tās vērtību. Ievērojot dotā pakalpojuma diezgan zemu cenu, mēs iesākam saviem klientiem to izmantot.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”