Multimodālie pārvadājumi

Mūsu kompānija ir gatava sniegt vēl plašāko multimodālo pārvadājumu spektru nekā augstāk minētajā. Dažādu transporta veidu izmantošana ļauj klientam saņemt vispiemērotāko pārvadājuma veidu, īpaši kar runā par maksimāli izdevīgāko piedāvājumu pēc cenas, kvalitātes un piegādes laika, ar kravas kustības grafika kontroles iespēju visā multimodālo pārvadājumu maršrutā.

Kompānijas darbinieku profesionalitāte dod iespēju kontrolēt visu šāda veida pārvadājuma procesu, gan kravas kustības ziņā, gan precīzu dokumentu noformēšanu visos multimodālā pārvadājuma posmos.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”