Международные перевозки

Компания “ILIOR” готова предложить свои услуги по доставке любого груза. Подробнее

Складские услуги

Компания “ILIOR” имеет ЕВРО склад и таможенный склад, для хранения как простого, так и ADR груза. Клиенты могут выбрать для себя подходящий складской комплекс класса A, B или C. Подробнее

Таможенный сервис

Компания “ILIOR” предоставляет полный спектр услуг по оформлению любой таможенной и товаросопроводительной документации. Подробнее

Услуги логистики для e-commerce

Новое направление компании ILIOR електронная комерция, открывает клиентам возможности интернет торговли на площадке B2C Подробнее
Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”