Морской транспорт

Наша компания специализируется на организации доставок, как сборных грузов, так и цельных в 20 и 40 футовых контейнерах. Компания предлагает постоянный еженедельный сервис по таким маршрутам, как Китай / Вьетнам / Индия / Корея / США – Европа. Одно из основных направлений, конечно, является Китай, откуда сервис постоянно улучшается, как по цене, так и по качеству. Еженедельный сервис предлагается из основных портов Китая:

  • Шанхай;
  • Гонг-Конг;
  • Фужоу;
  • Тянжинь;
  • Янтянь;
  • Шенжень;
  • Нингбо.

Транзитное время в пути составляет 35-45 дней с момента выхода судна из Китая и до прибытия в порт Рига или любой другой прибалтийский порт.

Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”