AliExpress Ozon Kaspi

Оформление и Перевозка

Формирование фармацевтических сборок на территории Евросоюза. 

Преимущества консолидации фармацевтических товаров на складе в Риге:

1. Организация доставки от производителя:

 • Доставка груза от 1 кг.
 • Доставка товара от производителя в кратчайшие сроки. 
 • Возможность приёма товара  на наш лицензированный, фармацевтический склад в Риге, отправленного за счет и транспортом производителя.

2.  Консолидация груза Формирование сборки  на нашем складе в Риге с учетом: 

 • Температурного режима.
 • Условий поставки.
 • Места таможенного оформления.
 • Места выгрузки, без выгрузки на СВХ, с доставкой со склада клиента.

3. Транспортировка в РФ: 

 • Минимизация расходов, за счет консолидированных сборных поставок.
 • Фиксированная ставка исходя из паллето/места, вне зависимости от стоимости груза. 

4. Определение места таможенного оформления.

 • По выбору клиента (на основании заключенных договоров).

5. Страхование грузов:

 • СМR – ответственность перевозчика (не более 10 SDR/1 кг)
 • Страхование груза, с ответственностью за все риски (стоимость 0,2% от стоимости груза).
Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”