Karayolu Taşımacılığı

 "ILIOR" karayolu taşımacılığında parsiyel ve komple yükleme ve teslimat hatları ile aynı anda beş araç yükleme kapasitesine sahiptir. Avrupa ve Rusya Federasyonu içerisinde tüm noktalara karayolu taşıma hizmeti sağlar. Firmamız ayrıca büyük hacimli yüklerin taşınması ve teslimi konusunda da uzmandır. Avrupa kriterlerine uygun tehlikeli yük taşımacılığı (ADR) ve ayrıca özel ısı gerektiren yüklemelerin taşınmasında da özel bir dikkat ile çalışmaktadır, bu tip yükleme taleplerine de cevap verebilmektedir. 

Development
SIA “ILIOR” 30 Haziran 2014 sera gazı emiliminin azaltılmasına yönelik olarak “Çevresel Yatırım Fonu” ve Letonya Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile çevre sorunlarının çözümüne ilişkin KPFI-15.3/92 no’lu bir anlaşma imzalamıştır ve projeyi Riga’da bulunan şirket binamızda uygulamaya geçirmiştir. Bu proje şirketimizin karbon ayak izinin azaltılmasını hedeflemektedir.

Projenin uygulanması CO2 emisyonunun yılda 54,295 ton azalmasına yol açacaktır. Projenin toplam belirlenmiş maliyetinin %55'lik kısmına tekabül eden € 226.324,26 bölümü KPFI tarafından finanse edilirken geriye kalan, %45 ile € 124,235.67 kısmı SIA "Ilior" tarafından eş-finansman sağlanarak uygulanacaktır.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”