AliExpress Ozon Kaspi

Yük sigortalama

Firmamız müşterileri yüklerine Avrupa’lı sigorta firması aracılığı ile “ON LINE” sigortalama  uygulamaktadır. Bu sistem ile ofis içerisinden hiç ayrılmadan yüklere ait tüm sigorta kapsamları değerlendirip hem finansal hem evraksal olarak işlemleri sorunsuz çözüme kavuşturabiliyor, hem verimlilik hem zaman açısından kazanç eldecek şekilde sigortalama hizmetleri sunuyoruz.

Yüke ilişkin sigorta poliçelerinin düzenlenmesi için taşıma ve ticari evrakların ayrıca sigorta kapsamına ilişkin müşteri talebinin olması gerekmektedir. Taşıma tipine bağlı olarak belirlenen sigorta poliçesi müşteri teyidi alındıktan sonra ON LINE sistem vasıtasıyla kayıt gerçekleşir ve kısa bir süre içerisinde poliçe kullanılabilir konuma gelir.

Bilindiği gibi tüm uluslararası taşımacılık faaliyetleri zorunlu sigortalamaya tabidir, ama yükün sigortalanması hususunda taşıyıcının sorumluluğu uluslararası normlarla sınırlıdır. Bu sebeple dünya genelinde yük için komple sigortalama yapılmaktadır. Biz müşterilerimize mümkün olacak en düşük taban sigortalama poliçe maliyetleri ile olabilecek en geniş kapsamı sunmayı amaçlıyoruz. 

Development
SIA “ILIOR” 30 Haziran 2014 sera gazı emiliminin azaltılmasına yönelik olarak “Çevresel Yatırım Fonu” ve Letonya Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile çevre sorunlarının çözümüne ilişkin KPFI-15.3/92 no’lu bir anlaşma imzalamıştır ve projeyi Riga’da bulunan şirket binamızda uygulamaya geçirmiştir. Bu proje şirketimizin karbon ayak izinin azaltılmasını hedeflemektedir.

Projenin uygulanması CO2 emisyonunun yılda 54,295 ton azalmasına yol açacaktır. Projenin toplam belirlenmiş maliyetinin %55'lik kısmına tekabül eden € 226.324,26 bölümü KPFI tarafından finanse edilirken geriye kalan, %45 ile € 124,235.67 kısmı SIA "Ilior" tarafından eş-finansman sağlanarak uygulanacaktır.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”