Ticari danışmanlık

 ILIOR Ltd. aşağıda belirtilen dış ticaret konularında danışmanlık ve operasyon hizmetleri verir;

  • Müşteri talebi doğrultusunda istenen ürün ya da hammadde için tedarikçi araştırması yapmak;
  • Finansal kaynakları ile müşteri ile tedarikçi arasında koordinasyonu sağlamak ödeme şartlarını denetlemek ve müşteri haklarını koruma altına almak konusunda etkin rol üstlenmek;
  • Avrupa Birliği ve BDT ülkeleri içerisinde doğrudan alım ve satış kontratlarını sonuçlandırmak ve operasyonlarını yürütmek.
Development
SIA “ILIOR” 30 Haziran 2014 sera gazı emiliminin azaltılmasına yönelik olarak “Çevresel Yatırım Fonu” ve Letonya Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile çevre sorunlarının çözümüne ilişkin KPFI-15.3/92 no’lu bir anlaşma imzalamıştır ve projeyi Riga’da bulunan şirket binamızda uygulamaya geçirmiştir. Bu proje şirketimizin karbon ayak izinin azaltılmasını hedeflemektedir.

Projenin uygulanması CO2 emisyonunun yılda 54,295 ton azalmasına yol açacaktır. Projenin toplam belirlenmiş maliyetinin %55'lik kısmına tekabül eden € 226.324,26 bölümü KPFI tarafından finanse edilirken geriye kalan, %45 ile € 124,235.67 kısmı SIA "Ilior" tarafından eş-finansman sağlanarak uygulanacaktır.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”